Upadłość konsumencka - warunki 2020. Grafika na blogu Prawnik Zadłużonych
Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka – warunki 2020

Upadłość konsumencka -warunki 2020. Jakie są warunki oddłużenia w ramach upadłości konsumenckiej? Zmiany w przepisach 2020 – sprawdź czy się kwalifikujesz!

Upadłość konsumencka – warunki 2020. Konsument

Upadłość konsumencka może zostać ogłoszona wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Jeżeli do tej pory prowadziłeś działalność powinieneś się wyrejestrować z CEIDG. Nie wystarczy zawieszenie działalności albo faktyczne zaprzestanie jej wykonywania, należy wyrejestrować się z CEIDG.

Co ważne, nie ma żadnego okresu karencji po wyrejestrowaniu z CEIDG. Już następnego dnia po zakończeniu działalności można złożyć wniosek o upadłość konsumencką.

Z upadłości konsumenckiej nie mogą skorzystać osoby będące wspólnikami w spółkach osobowych (jawnych, partnerskich, komplementariuszami w spółkach komandytowych i komadytowo-akcyjnych). Wspólnicy spółek osobowych są bowiem przedsiębiorcami. Mogą ogłosić upadłość jako przedsiębiorcy, albo po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.

Członkowie zarządu w spółkach kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych), mogą ogłosić upadłość konsumencką, o ile nie mieli zarejestrowanej działalności gospodarczej.

Zobacz również: Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej 2020 – niewypłacalność

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność, tj. niezdolność do terminowego realizowania płatności na rzecz swoich wierzycieli (osób, wobec których ma się dług). Nie ma możliwości ogłoszenia upadłości przez osobę, która ma wysokie zadłużenie, ale radzi sobie z jego spłatą. Upadłość więc nie może być traktowana jako sposób na szybsze umorzenie długów przy jedynie częściowej ich spłacie.

Upadłość konsumencką możesz ogłosić nawet wtedy, kiedy masz wyłącznie jednego wierzyciela, ale nie jesteś w stanie terminowo spłacić długu. Przykładem może być zadłużenie hipoteczne, nawet jeśli Twoim jedynym długiem jest kredyt, możesz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka a brak majątku

W przekonaniu wielu ludzi istnieje przekonanie, że nie mogą ogłosić upadłości, ponieważ nie mają żadnego majątku. Czy jest on jednak konieczny?

Warunkiem ogłoszenia upadłości konsumenckiej nie jest posiadanie majątku koniecznego na zaspokojenie kosztów postępowania oraz spłatę wierzycieli. Zatem nawet jeśli Twój majątek jest znikomy, możesz wystąpić o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji prawnej to zapraszam Cię serdecznie do kontaktu. Możesz umówić się na spotkanie w kancelarii w Warszawie lub na poradę online. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Marta Kleczaj
Prawnik Zadłużonych

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!