Ile komornik może zająć z emerytury albo renty?
Egzekucja

Ile komornik może zająć z emerytury albo renty?

Ile komornik może zająć z emerytury albo renty? Poznaj maksymalne kwoty, które komornik może potrącić z emerytury lub renty.

Ile komornik może zająć z emerytury albo renty?

Co oczywiste, egzekucja może objąć również świadczenia z ubezpieczenia społecznego, takie jak emerytura czy renta. Czy wtedy również obowiązują zasady potrąceń takie jak w przypadku wynagrodzeń?

Emeryt lub rencista, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne jest chroniony przez prawo w dwojaki sposób. Po pierwsze, komornik nie może potrącić więcej niż określony procent świadczenia. Po drugie, istnieje kwota wolna od potrąceń, która musi emerytowi pozostać do zaspokojenia jego potrzeb bytowych. Egzekucja nie obejmie nigdy całości świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Sprawdź także: Egzekucja z wynagrodzenia – kwota, która może zostać potrącona z wynagrodzenia na umowie o pracę oraz umowie zlecenia

Egzekucja z emerytury lub renty – procent świadczenia

Podobnie jak w przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, kwota, którą komornik może potrącić z emerytury lub renty na poczet spłaty długów, zależy od rodzaju egzekwowanego długu.

Potrącenia komornicze mogą objąć:

  • 60% świadczenia – przy egzekucji alimentów;
  • 50% świadczenia – w przypadku egzekucji należności związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej, w zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych;
  • 25% świadczenia – w przypadku egzekucji pozostałych długów, np. kredytów, pożyczek.

Dlaczego mogą objąć wyżej wskazany procent świadczenia, a nie koniecznie obejmą? W dużej mierze zależy to od wysokości długu. Wbrew pozorom często zdarzają się egzekucje bardzo małych kwot – najczęściej jest to wtedy brak dobrej woli ze strony wierzyciela. Poza tym dłużkowi musi zostać minimalna suma pieniędzy na przeżycie – tzw. kwota wolna od potrąceń.

Egzekucja z emerytury lub renty – kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń jest corocznie waloryzowana na takich samych zasadach na jakich waloryzowane są emerytury i renty. Kwota wolna od potrąceń w 2021 roku zostanie zwiększona od 1 marca, jeszcze dzisiaj nie znamy jej wielkości.

Obecnie obowiązują kwoty z roku 2020 i są to:

  • 532,61 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  • 878,81 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na na pokrycie innych długów, np. pożyczek czy kredytów;
  • 213,04 zł – przy potrącaniu należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Jeśli potrzebujesz indywidualnej konsultacji prawnej – potrzebujesz porady dotyczącej egzekucji, chcesz zaskarżyć czynności komornika lub poradzić się jak wyjść z długów – zapraszam Cię serdecznie na konsultacje kancelarii w Warszawie lub na poradę online. Szczegóły znajdziesz tutaj.

Jakub Ryzlak
Prawnik Zadłużonych

Jeśli masz krótkie pytanie śmiało zadaj je w komentarzu - odpowiem, gdy tylko będę miała wolną chwilę!