• Odpowiedzialność za długi małżonka. Grafika na blogu Prawnik Zadłużonych.
    Antywindykacja

    Odpowiedzialność za długi małżonka

    Co zrobić, żeby nie odpowiadać za długi męża? Jaka jest odpowiedzialność za długi małżonka przy rozdzielności majątkowej? Odpowiedzialność za długi małżonka Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustrój wspólności majątkowej. Do majątku wspólnego wchodzi np. wynagrodzenie za pracę, oraz, co nie do końca oczywiste, dochody uzyskiwane z majątku osobistego (np. kawalerki zakupionej przed ślubem). Czy długi również są wspólne? Wiele zależy od tego czy dług zaciągnęli obydwoje małżonkowie, czy też jeden z nich. Jeśli dług jest wspólny to, co logiczne, odpowiadają obydwoje małżonkowie. Jeżeli dług zaciągnął tylko jeden z małżonków, to w większości przypadków dług ten dotyczy również pośrednio małżonka, który nie zaciągnął zobowiązania. Dzieje się tak przez…